Nettilaskun blogi

Riippumatta siitä toimitko pienessä tai suuressa yrityksessä ja millä tahansa toimialalla ja tavoitteella, niin tehokkaan kassavirran ja varojen hallinnan merkitystä ei voi liikaa korostaa. Järkevästi organisoitu kassanhallinta tarjoaa hyvän näkyvyyden yrityksen varoihin ja näin ollen parantaa yrityksesi kasvun mahdollisuuksia.

Oletko sinä esimerkiksi jatkuvasti perillä yrityksesi tulo- ja menovirroista, maksuista, veloista tai sijoituksista?

Luettuasi tekstin, ymmärrät tarkemmin kuinka voit erilaisilla toimenpiteillä tehostaa kassanhallintaa, ennakoida ja hallita liiketoimintasi mahdollisesti kohtaamia taloudellisia kriisejä sekä samalla vähentää kassavirtahaasteiden riskejä.

Kassanhallinta on enemmän kuin pelkkää kassavirtojen seurantaa

On olemassa paljon esimerkkejä yrityksistä, jotka kovasta liikevaihdon kasvusta huolimatta kamppailevat kassavirtaongelmien kanssa. Monet ihmiset saattavat ajatella, että suuret tulot tarkoittavat automaattisesti hyvää rahatilannetta, mutta totuus on yleensä toinen. Yrityksien varat saattavat valua hukkaan, koska niiden suunnitelmallista käyttöä ei olla opeteltu tai harjoitettu organisaation sisäisesti.

Et voi mitenkään saada tarpeeksi ajankohtaista tietoa tai nähdä koko totuutta yrityksesi tämän hetkisestä rahatilanteesta esimerkiksi pelkän tuloslaskelman ja tilinpäätöksen avulla. Huomaat tämän viimeistään siinä vaiheessa, kun yrityksesi kassavirta on joko huomattavasti heikentynyt tai lähtenyt vauhdikkaaseen nousuun.

Oli tilanne mikä vain, niin ongelmilta usein vältytään, jos yrityksen varat osataan sijoittaa tärkeysjärjestyksessä erilaisiin hankkeisiin ja tavoitteisiin noudattaen järjestelmällistä ja strategista suunnittelua sekä vahvaa päätöksentekoa kassanhallinnan eri osa-alueilla.

Mitä kassanhallinta tarkoittaa?

Kassanhallinta tarkoittaa rahan ja varojen hallintaa yrityksessä tai organisaatiossa. Sen avulla varmistetaan tarvittavat varat toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen. Kassanhallinta koostuu useista eri osa-alueista. Näitä ovat muun muassa:

  • budjetointi
  • kirjanpito
  • verojen hallinta
  • tulojen- ja menojen seuranta
  • käyttöpääoman hallinta

Näistä huolehtimalla varmistetaan varojen riittävyys kaikkiin tarpeisiin, kuten palkkojen maksamiseen, tuotekehitykseen ja markkinointiin.

Miten kassanhallintaa voi tehostaa?

Kassanhallintaa voi tehostaa monin tavoin. Yksi tehokas keino on sitoutuneen pääoman hallinta. Tämä tarkoittaa, että yrityksen tavoitteena on minimoida sitoutuneen pääoman määrä ja mahdollistaa varojen jatkuva kierto yrityksen tarpeiden mukaan.

Yrityksen pääoman hallintaan liittyy tärkeänä osana maksuaikojen optimointi.

Maksuaikojen lyhentäminen myyntilaskuissa johtaa siihen, että asiakkaat maksavat laskunsa nopeammin. Toisaalta, yritys voi pyrkiä neuvottelemaan pitkät maksuajat ostolaskuilleen, jotta se ei joudu maksamaan ostoksiaan liian nopeasti. Tällä tavalla yritys voi varmistaa, että sillä on riittävästi käytettävissä olevia varoja.

Sekä voit tehostaa kassanhallintaa myös muun muassa:

– kirjapidon digitalisoinnilla
– luotonhallinnalla

Kirjanpidon digitalisointi voi merkittävästi tehostaa kassanhallintaa. Verkkopohjaiset taloushallinnonjärjestelmät tarjoavat useita hyödyllisiä toimintoja, kuten automatisoitujen laskujen ja maksujen hallinnan, reaaliaikaisen tulojen ja menojen seurannan sekä yhden alustan kaikkien taloudellisten tietojen tarkasteluun.

Luotonhallinnalla on tärkeä rooli kassanhallinnassa. Se tarkoittaa yrityksen luottoihin liittyvien asioiden hallintaa siten, että tavoitteena on optimoida rahankäyttö ja minimoida luottoriskit. Tämä sisältää mm. luottosopimuksien neuvotteluita, kilpailutusta, niiden hallintaa ja maksujen seurantaa.

Päätelmä: On tärkeää huomata, että kassanhallinta on jatkuva ja muuttuva prosessi ja sitä on päivitettävä ja säädettävä tarpeen mukaan. Liiketoiminnan kasvaessa ja kehittyessä, sen tarpeet ja tavoitteet muuttuvat, ja varojen käytön on mukauduttava näihin muutoksiin. Keskittymällä järkevästi optimoidun kassanhallinnan rakentamiseen, yrityksellä on mahdollisuus saavuttaa merkittäviä tuloksia.

Nettilasku-logo
Nettilasku on skaalautuva, helppokäyttöinen ja täysin itse käyttöönotettava taloushallinnon ohjelmisto pienyrityksille. Missiomme on auttaa asiakkaitamme kasvattamaan liiketoimintaa kannattavasti. Palvelumme avulla nopeutat taloushallinnon prosesseja ja ymmärrät paremmin yrityksenne taloudellista tilannetta.

Nettilaskun ajatuksena on, että ohjelmisto kasvaa ja kehittyy mukanasi. Voit siis aloittaa täysin ilmaiseksi myyntilaskutuksella ja napata lisää ominaisuuksia sekä palveluita sitä mukaa kun niitä tarvitset.

Rekisteröidy ilmaiseksi ja lähetä ensimmäinen myyntilaskusi jo tänään, ja anna meidän olla tukenasi kohti kannattavampaa liiketoimintaa!